THỜI HẠN BÀN GIAO CĂN HỘ K35 TÂN MAI VÀ HỒ SƠ YÊU CẦU
5 (100%) 1 vote

THỜI HẠN BÀN GIAO CĂN HỘ K35 TÂN MAI

1. Điều kiện giao nhận căn hộ

  • Bên bán xây dựng xong căn hộ theo đúng thỏa thuận 2 bên.
  • Bên mua thanh toán đầy đủ số tiền mua căn hộ đến hết đợt 4.

2. Bên bán

Bên bán căn hộ cho bên mua vào quý IV/2018. Việc bán căn hộ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn so với thời gian quy định (không quá 60 ngày). Trước ngày bàn giao căn hộ 10 ngày, bên bán phải gửi  văn bản thông báo cho bên mua về thời gian, địa điểm và thủ thục bàn giao căn hộ.

3. Sau khi hoàn thành xây dựng

Sau khi việc xây dựng căn hộ hoàn thành, tùy thuộc vào việc bên mua thanh toán đầy đủ các khoản tiền đến hạn phải thanh toán cho giá trị hợp đồng của 2 bên. Thì bên bán sẽ gửi thông báo bàn giao căn hộ (thông báo bàn giao) cho bên mua với nội dung:

  • Ngày bàn giao căn hộ (ghi rõ thời gian, địa điểm tiến hành thủ tục bàn giao căn hộ).
  • Khoản tiền mà bên mua phải thanh toán trước ngày bàn giao theo thông báo bao gồm:

Các khoản tiền đến hạn phải thanh toán cho bên bán.

Phí quản lý, vận hành nhà chung cư trong 6 tháng đầu tiên theo quy định.

Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư 2% quy định.

Vào ngày bàn giao căn hộ  theo thông báo, bên mua phải thanh toán bên bán đủ 95% giá bán căn hộ. 2% kinh phí bảo trì theo quy định, 6 tháng phí lý chung cư quy định.

4. Bàn giao căn hộ

Vào ngày bàn giao căn hộ theo thông báo, bên mua hoặc người được bên mua ủy quyền hợp pháp phải đến kiểm tra tình hình thực tế căn hộ so với thỏa thuận trong hợp đồng của 2 bên, cùng với bên bán kiểm tra lại diện tích sử dụng thực tế của căn hộ và kí vào biên bản bàn giao căn hộ.

5. Bên mua không nhận bàn giao căn hộ

Trường hợp bên mua hoặc người được bên mua ủy quyền hợp pháp không đến nhận bàn giao căn hộ theo thông báo của bên bán trong thời hạn 10 ngày hoặc đến kiểm tra nhưng không nhận bàn giao căn hộ mà không có lí do chính đáng thì kể từ ngày đến hạn bàn giao căn hộ theo thông báo của bên bán được xem như bên mua đã đồng ý. Chính thức nhận bàn giao căn hộ theo hợp đồng 2 bên đã  thỏa thuận. Bên mua sẽ sẽ không được quyền nêu bất cứ lí do không hợp lý do nào không hợp lý nào để không nhận bàn giao căn hộ. Việc từ chối nhận bàn giao căn hộ như vậy sẽ được coi là bên mua vi phạm hợp đồng này và sẽ được xử lý theo quy định.

6. Sau bàn giao

Kể từ thời điểm hai bên ký biên bản bàn giao căn hộ, bên mua được toàn quyền sử dụng căn hộ và chịu mọi trách nhiệm liên quan đến căn hộ mua bán, kể cả trường hợp bên mua có sử dụng hay chưa sử dụng căn hộ này.

Hồ sơ yêu cầu

Biên bản bàn giao căn hộ, bản vẽ hoàn công căn hộ.

1. Thông báo bao gồm:

  • Ngày bàn giao căn hộ (rõ thời gian,địa điểm tiến hành thủ tục).
  • Khoản tiền mà bên mua phải thanh toán trước ngày bàn theo thông báo.

2. Biên bản bàn giao căn hộ.

3. Bản vẽ hoàn công căn hộ.

Mọi thắc mắc về dự án và thời hạn bàn giao căn hộ k35 Tân Mai, khách hàng vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua:

HỖ TRỢ THÔNG TIN 24/7:  

0962.548.2950916.404.119

(Bấm để gọi)

Xem thêm: khách hàng có thể quan tâm

Tiến độ thanh toán chung cư K35 Tân Mai và Những ưu điểm đáng chú ý